Ilningar i tänderna  

Ilningar i tänderna är ett vanligt förekommande symtom som många människor har. En del har stora problem med detta medan andra drabbas någon enstaka gång. Symtomet kan uppkomma vid olika tillfällen, men det vanligaste är känslighet för kall luft, kalla och varma drycker och söta och sura födoämnen. Andra vanliga tillfällen då symtomet uppträder är vid nygjorda fyllningar och efter tandstensskrapning.

Förklaringen till varför tänder ilar är följande. Symtomet uppträder nästan* bara då man har blottlagt dentin (tandben), eller blottlagda rotytor på någon eller några tänder. Dentinet är nämligen så uppbyggt, att det finns en stor mängd små kanaler från ytan in till pulpan (tandnerven). Dessa kallas för dentintubuli  eller dentinkanaler på fackspråk. Det är också längs dessa som karies utbreder sig i en tand. Kanalerna är fyllda med en vätska – dentinliqvor. När denna vätska påverkas, t.ex. genom avdunstning genom luftblåsning eller uppblandning med socker, så skapas ett under- eller övertryck inne i det slutna rummet som pulpan utgör. Detta leder till att en smärtsignal skickas till hjärnan – tanden ilar.  

Nyare forskning har visat att vätskan i dentintubuli normalt är i form av en så kallad hydrogel. En gel är ett halvfast ämne som består av dels ett proteingitter och dels en vätska som finns lagrad inuti gittret. 

Det förefaller som vissa ämnen, liksom kariesbakterier, kan påverka proteingittret i gelen, så att det destabiliseras och släpper sitt vätskeinnehåll. Det är då tanden kan ila, på det sätt som beskrevs i föregående stycke. Detta förklarar varför inte alla tänder alltid ilar när de har blottlagda dentinkanaler, till exempel efter tandstensskrapning.  

Om man därför är extra noga med att ta bort bakterierna så lindras besvären.  

En annan metod att lindra besvären är att försöka ”täppa till” mynningarna på dentintubuli. Detta kan göras av tandläkare och/eller tandhygienist genom täcklackning eller fluorlackning. Själv kan man även försöka med att använda någon på marknaden förekommande tandkräm, som sägs åstadkomma samma sak, till exempel Sensodyne®.  Lämpligast är då att applicera krämen på den ilande tanden vid tandköttskanten och låta den vara kvar där så länge som möjligt utan att borsta. 

Uppsök tandläkare om besvären med ilningarna fortsätter och inte vill ge med sig trots egna försök på det sätt som beskrivits 

*Om inte någon av de föregående metoderna ger lindring, kan pulpan vara överkänslig genom någon annan mekanism. Den vanligaste orsaken till ilningar som inte vill ge med sig är vad som kallas på fackspråk kuspfrakturer (som kan gälla en eller flera av tandens uppstående spetsar - kuspar). Det kan också finnas mer omfattande sprickor i tänder som oftast orsakas av överbelastning.       

                            

 

 
Mer läsning:
 
 
Först publicerad 2009-01-24
 
Maria Tandvård AB,  Hornsgatan 50 A, 118 21 Stockholm, Telefon: 08-640 00 93