Skavsår - vassa kanter

I munnen känns minsta lilla glipa eller vass kant tiodubbelt värre än när man känner på den med fingrarna. Kinden och läpparna, men framför allt tungan har en synnerligen god förmåga att skilja mellan olika strukturer i munnen. Och detta är naturligtvis väldigt bra, men mycket irriterande för den som har råkat ut för vassa och skarpa kanter på fyllningar, kronor, broar eller proteser i munnen.

Man bör åtgärda själva orsaken till problemet genom att ersätta eller reparera den trasiga detaljen i munnen. Om det inte finns andra symtom som värk eller svullnad behöver man dock inte göra detta som någon akut åtgärd.

Det finns däremot skäl att inte heller vänta alltför länge med att åtgärda problemet. Cellerna i och runt skavsår på mjukvävnaderna löper risk, om än mindre sådan, att omvandlas till tumörceller om irritationen lämnas utan åtgärd under längre tid. Som en rimlig längsta tid att ha ett skavsår orsakad av vassa kanter bör inte en månad överskridas som bortre tidsgräns för åtgärd av tandläkare.

Har man en uttagbar tandprotes som orsakar ett skavsår kan man temporärt själv utföra en mindre slipning med ett fint sandpapper. Var försiktig så att du inte tar bort mer än att skavningen just upphör. Har man en lossnad fyllning eller kuspfraktur* bör man alltid försöka hålla platsen extra ren och fri från plack. Det är ofta lämpligt att använda en så kallad interspace-borste för detta ändamål. I undantagsfall kan man försöka att placera det som brukar kallas tandkitt på platsen som orsakar skavsåret. Fråga på Apoteket beträffande de nämnda produkterna.

*kuspfraktur är om en bit av en tandtopp gått av.

 
Först publicerad 2009-01-25
 
Maria Tandvård AB,  Hornsgatan 50 A, 118 21 Stockholm, Telefon: 08-640 00 93